İK

Eğitim ve Geliştirme

Çimtaş’ta uygulanan eğitim, gelişim programları ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile ortak bir kurum kültürü oluşturularak, çalışanların iş sağlığı güvenliği ve yalın üretim bilincinin geliştirilmesine, kişisel, yönetsel yetkinliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Eğitim planları kapsamında işbaşı - oryantasyon eğitimleri, iç ve dış kaynaklı teknik eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmekte, gerekli durumlarda e-learning eğitimler verilmekte, ayrıca yurt içi -yurt dışı fuar, kongre ve seminerlere katılım sağlanmaktadır.

Oryantasyon Süreci ve İşbaşı Eğitimleri
İşe yeni başlayan tüm çalışanlara Şirket ve insan kaynakları uygulamalarının tanıtımını, iş sağlığı güvenliğini, yönetim sistemlerini, yalın üretim felsefesini ve iş süreçlerini içeren oryantasyon eğitimleri verilir.

E-learning Eğitimler
Çalışanların mesleki, İSG ve kişisel gelişimleri için Kurumsal İnsan Kaynakları Sistemi üzerinden verilen eğitimlerdir.

İmalat Eğitimleri
Üretimde ve üretimin kontrolünde görev alan çalışanlara, belirlenen kalite ve üretim standartlarının sağlanması amacıyla eğitimler verilir.

1

İSG ve Çevre Eğitimleri 
Çalışanlar, bu kapsamdaki eğitimlerle, Çevre ve İSG hedeflerine nasıl katkıda bulunacakları, yaptıkları işin Çevre ve İSG açısından yarattığı tehlikeleri ve kişisel performanslarını geliştirmelerinin yararları hakkında bilinçlendirilirler.

Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kişisel yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik; iletişim, liderlik, takım çalışması, sunum becerileri vb. eğitimleri kapsamaktadır.

Mesleki Gelişim Eğitimleri
Çalışanların mesleklerine ve rol profillerine yönelik gerekli teknik eğitimleri kapsamaktadır.

Yalın Üretim ve Süreç İyileştirme Eğitimleri 
Süreçlerin iyileştirilmesi ve yalın üretim sistemi kapsamındaki tüm eğitimleri içermektedir. Bu eğitimler iç eğitmenler veya konusunda uzman dış kaynaklı eğitimciler tarafından verilir.

Network Eğitimleri
Özellkle yurt dışı kaynaklı dış eğitim, fuar, kongre, konferans, tesis gezileri uygulamalarından biri olan Network Programı, Çimtaş’ın sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek yurt dışı ve yurt içi networklerini derinleşerek geliştirecek, sektörün ve yeni pazarların yakındanve sürekli takip edilmesi amacı ile tasarlanmış kişisel ve kurumsal gelişim fırsatlarıdır.

egitim-gelistirme-kolaj