Bölümler

Üretim

features-differentiators

Tesisler: Tam kapsamlı, geniş ve esnek kapasiteli, verimli yerleşim planına kurulmuş ve doğru konumlandırılmış tesisler
Donanım: Yüksek kapasite, çok fonksiyonlu, modern, bilgisayar destekli tezgahlar ve donanım
Prosedürler: Yüksek seviyede otomasyon, benchmark planlaması, kaynak, kalite kontrol, izleme ve markalama
İşlemler: Sistematik Kaizen, Altı Sigma, Yalın Üretim, BSC uygulamaları
Bilgi: Gelişmiş sistem ve uygulamalar, gerçek zamanlı bilgi paylaşımı
Personel: Dinamik, eğitimli, yüksek yetenekli, motive çalışan havuzu
Öğrenim: Görevlendirme, eğitim, hizalama, takım çalışması, alınan dersler, en iyi uygulamaların transferi
Büyüme: Verimli tesislerin kurum içi tasarımı, yapımı ve devreye alınması uygulamalarına yönelik kapasite ve kabiliyet