Projeler

Çelik Yapılar

HALİÇ KÖPRÜSÜ

241.000 m kaynak (SAW, FCAW)
135.000 m² boyama

M14
Müşteri : IHI
İş Sahibi : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Yer : İstanbul, Türkiye
Tamamlanma : 1995
Kapsam : Detay Mühendislik, Satınalma, Üretim, Sevkiyat ve Montaj
Tonaj : 8.000 t
Uzunluk : 2 x 822 m
sb991204